Kehitysvammaisten tunnit: Dancemix Special ja Skene Special

Dancemix Special ja Skene Special ovat kehitysvammaisille lapsille ja nuorille suunnattuja iloa ja osallisuuden tunnetta tuovia tunteja. Tuntien tavoitteena on luoda oppilaalle onnistumisten tunteita ja kehittää motorisia taitoja.

Dancemix Special on tanssitunti, jossa tutustutaan omaan kehoon monipuolisesti tanssimalla. Tunnilla annetaan oppilaalle mahdollisuus kokeilla erilaisia tanssityyleja ja vahvistua fyysisesti. Tanssitunnilla edetään hitaasti ja toistoja tehdään paljon. Tunti on tarkoitettu yläasteikäisille ja sitä vanhemmille.

Skene Special tunnilla tanssitaan, lauletaan ja ilmaistaan itseään eri tavoin. Tunnilla annetaan lapselle mahdollisuus tutustua ilmaisun eri keinoihin. Tunti on tarkoitettu ala-asteikäisille.

Molemmilla tunneilla ilmapiiri on kannustava, turvallinen ja hyväksyvä. Tunnit on suunniteltu pääosin omilla jaloilla liikkuville, mutta niille voivat osallistua myös tanssijat, jotka pystyvät liikkumaan pyörätuolilla ilman avustajaa.

Tunnit kevätkaudella 2024:

tiistaisin Helsingissä klo 19.15 – 19.55 Dancemix Special 13–20 v.

perjantaisin Helsingissä klo 16.15 – 16.55 Skene Special 7–12 v.

Tuntien opettajana toimii Elina Lähde.