Baletti

  • Iät: 16+, 30+
  • Toimipisteet: Espoo, Helsinki, Vantaa
  • Vaativuustaso: Alkeet, Alkeisjatko, Edistyneet, Keskitaso
  • Opettajat: Fatima Witick, Tuomas Hyvönen

Klassinen baletti on tunnettu kauniista liikekielestään ja haastavasta tekniikastaan. Baletti on yksi vanhimmista länsimaisen taidetanssin muodoista, ja se noudattaa tarkasti määriteltyä liikesanastoa ja liikkeiden yhdistelmiä. Balettia tanssiessa pyritään liikkeeseen, joka näyttää mahdollisimman kevyeltä ja ilmavalta. Klassinen baletti antaa erinomaisen tuen myös muiden tanssilajien harjoitteluun. Balettia StepUp Schoolilla opettaa Fatima, Tuomas ja Iina.

 

Fatiman yli 16-vuotiaiden alkeistason balettitunnilla opiskellaan baletin aakkosia. Pääpaino on tangon ääressä tehdyissä perusliikkeissä (plié, tendu, degagé, fondu, port de bras jne). Keskilattialla harjoitellaan perushyppyjä, ylösnousuja (rélevé ja piqué), liikkuvia peruskuvioita kuten baletin valssiaskeleita ja erilaisia vaihtoaskeleita (esim. pas de bourré). Mukana on tietysti myös ilmaisu ja musiikki, jotka yhdistetään tekniikkaan.

Alkeistaso sopii kaikille! Lähdemme liikkeelle nollatasosta ja etenemme joka viikko hiukan eteenpäin. Baletin askeleet ja liikkeet ovat ranskaksi. Opettajalta (Fatima) saa listan termeistä, jolloin ne on helpompi oppia. Koska alkeistasolla edetään pitkin kautta kannattaa tunnit aloittaa joko syys- tai kevätkauden ensimmäisten viikkojen aikana. Fatiman alkeistunneille ei voi tulla mukaan uutena oppilaana enää kauden puolivälin jälkeen (maalis-/lokakuun puoliväli).

Keskitason balettitunti sopii tanssinharrastajalle joka on jo harjoitellut klassisen baletin aakkosia; hallussa ovat vähintään tangossa tehdyt perusasennot ja liikkeet. Tunnilla tehdään lyhyehkö peruslämmittely tangossa. Keskilattialla keskitytään liikkuviin sarjoihin, joissa pääpaino on ns. “linking steps” (valssit, pas de bourrét, yms). Tunnilla hiotaan myös piruetteja ja hyppyjä. Keskitasolle siirtymisestä kannattaa keskustella opettajan kanssa ennen tunnille ilmoittautumista.

Balettia opettava Fatima on opettajana tarkka ja vaativa. Hän haluaa oppilailleen parasta ja pitää huolen siitä, että oppi menee varmasti perille, tarvittaessa korjaten virheitä oppilaskohtaisesti. Fatiman tiukan opetustyylin ja lennokkaan huumorintajun vuoksi tunti ei välttämättä sovi kaikkein herkkäluonteisimmille. Vaihtoehtona tälle suosittelemme Tuomaksen yli 30-vuotiaille oppilaille suunnattua aikuisbalettia tai Iinan juniori-ikäisten balettia.

 

Tuomaksen yli 30-vuotiaiden alkeisbalettitunneilla opetellaan baletin perusasennot ja liikkeet. Perusasioita kerrataan joka tunnilla, eli mukaan voi hypätä myös kesken kautta. Perusasioiden lisäksi tunteihin sisältyy aina tanssillisia sarjoja, joissa korostuu tekniikan lisäksi tanssillisen liikkeen ilo.

Tuomaksen baletin alkeisjatkotunneilla mennään perusliikkeiden osalta hieman enemmän yksityiskohtiin. Tunneilla on elementtejä klassisista baletista, karakteeritanssista ja baletin eri tyylisuunnista.

Tuomas on toiselta ammatiltaan fysioterapeutti ja liikkeet tunneilla tehdäänkin aina kropan ehdoilla. Opetustyylissä korostuu pehmeä oman kehontuntemuksen kautta oppiminen. Jos tarvitset yksilöllistä ohjausta liikkeessä käydään sinulle sopiva tapa tanssia mahdollisuuksien mukaan myös läpi tunnilla. Tuomaksen tunteihin voit käydä tutustumassa myös StepUp Onlinen videoilla!

Yleisohjeita balettitunnille tulijalle

Tankoharjoituksissa on hyvä pukea sukat jalkaan. Keskilattiaa varten voi hankkia pehmeät balettitossut (harjoitustossut), mutta nekään eivät ole välttämättömät. Kun tunnin alkuosan treenaa sukissa, oppii tuntemaan lattian ja käyttämään jalkaterää ja jalkapohjaa paremmin.

Tunnilla vaaditaan tarkkaa keskittymistä. Kysyä saa, ja pitää, jos kysyttävää on – sitä varten opettaja on tunnilla.
Hyvä treeni ja fiilis luodaan yhdessä!