Commercial Heels

  • Iät: 16+
  • Toimipisteet: Espoo, Helsinki
  • Vaativuustaso: Alkeet, Avoin taso, Keskitaso
  • Opettajat: Jasmin Geselle, Nora Mahmoud, Sarppa Seppänen

Commercial Heels -tunnilla tutustutaan korkokengillä työskentelyyn ja kävelyyn kaupallisen tanssin näkökulmasta. Tunnilla tehdään erilaisia harjoitteita ja sarjoja lattian poikki ja keskilattialla. Liikemateriaali on suurimmaksi osaksi hyvin naisellista. Tunnilla käytettävä materiaali musiikista liikkeisiin ottaa vaikutteita tämän hetken suurimmista ja kuumimmista hiteistä ja musiikkivideoista.