Commercial Jazz – kesän 2019 erikoistunti

  • Iät: 13–15 v, 16+
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Edistyneet
  • Opettajat: Rosa Herpiö

Rosa Herpiön vetämällä Commercial Jazz -tunnilla yhdistetään Jazz-tanssia Commercialin asenteeseen, musikaalisuuteen, tiukkoihn iskuihin ja grooveihin. Tunti sopii edistyneen tason oppilaille.

Lajin opettajat