Contemporary Floorwork

  • Iät: 13+, 16+, 30+
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Edistyneet, Keskitaso
  • Opettajat: Laura Heiskanen

Contemporary Floorwork -tunnilla tanssitaan lattiatekniikan parissa. Harjoitteet pohjautuvat nykytanssin tekniikoihin sekä akrobatiaan ja tunnilla on mahdollista edetä omassa tahdissa opettajan varioidessa harjoitteita oppilaiden taitotason mukaan. Lopputunnista tehdään Contemporary-tyylistä tanssisarjaa, joka yhdistelee elementtejä nyky- ja jazztanssista, lattiatekniikasta sekä akrobatiasta. Tanssisarjoissa keskitytään erilaisiin liikelaatuihin, flown ja fokuksen löytämiseen sekä lattian hyödyntämiseen tanssiessa.

Lajin opettajat