Contemporary

  • Iät: 16+
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Keskitaso
  • Opettajat: Noora Pohjanen

Contemporary-tunneilla yhdistellään elementtejä nykytanssista käyttäen hyödyksi baletin tekniikkaa. Tunti painottuu koreografian opetteluun mutta antaa tilaa luoda tanssia improvisaation kautta. Tunneilla opetellaan kehon monipuolista käyttöä myös eri tasoissa mm. lattiatyöskentelyn kautta. Tunnin tyyli on vahvasti sidoksissa opettajan omaan liikekieleen ja persoonaan.

Lajin opettajat