Dance! – kesän 2019 erikoistunti

  • Iät: 30+
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Avoin taso
  • Opettajat: Fatima Witick

Alkukesän aikuisille suunnattu erikoistunti, jolla nimensä mukaisesti tanssitaan Fatiman johdolla ilman alkulämmittelyjä ja tekniikkasarjoja. Tunnilla tehdään monipuolisesti erilaisia tanssisarjoja tyylien vaihdellessa laidasta laitaan.

Lajin opettajat