Dancemix Barn

  • Iät: 05–06 v, 07–09 v
  • Toimipisteet: Espoo
  • Vaativuustaso: Alkeet
  • Opettajat: Emmi Kalpamaa, Netta Rekomaa

Denna danslektion är väldigt mångsidig och eleverna får en chans att dansa både show- och streetdans. Under dessa lektioner utvecklas dansarnas rytmkänsla, motorik, rörelseförmåga och koordination. Musiken kan variera beroende på dansstil, från de nyaste popsångerna till gamla klassiker, såväl lugna som fartfyllda.

Pedagogiken bygger på såväl ledd koreografi som improvisation. På detta sätt får eleverna på ett lättsamt sätt bekanta sig med sin kropp, rörelse till musik och utveckla deras kreativitet. Undervisningen sker enligt barnens förmåga och det viktigaste är att alla har roligt och att motionsglädjen stimuleras.