Easy Street Dance

  • Iät: 30+
  • Toimipisteet: Vantaa
  • Vaativuustaso: Alkeet
  • Opettajat: Hanna Kortelainen

Easy Street Dance on aikuisille suunnattu helppo Street-tunti, jolla harjoitellaan mm. lajinominaista liikkumista, musikaalisuutta ja erilaisia stepsejä. Tunnilla ei tehdä erillistä lihaskuntoa, venyttelyä tai harjoitella varsinaista koreografiaa. Tunnin tavoitteena on tarjota ihan kaikille aikuisille mahdollisuus perehtyä Street-tansseihin helpolla ja hauskalla tavalla.

 

Lajin opettajat