Improvisaatio

  • Iät: 16+
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Alkeet, Keskitaso
  • Opettajat: Jessica Piasecki

Improvisaatio-tunti koostuu opettajan ohjaamista improvisaatiotehtävistä, joita tehdään yksin, pareittain ja ryhmissä. Yksilöharjoitukset helpottavat omien ajatusten ja mielikuvien kehollistamista tanssiksi. Tavoitteena on ensin vapautua keksimisen paineesta ja sittemmin kehittää soveltamisen taitoa eri tilanteissa niin, että oma improvisoiminen voisi tuntua hyvältä, leikkimieliseltä ja inspiroivalta. Pariharjoituksissa lähestytään kontaktia ja yhdessä liikkumista. Ryhmäharjoituksissa keskitymme kompositioon, kokonaiskuvan hahmottamiseen ja siellä toimimiseen muiden kanssa. Halutessa voimme harjoitella ryhmän kanssa myös esiintymistä muille.

Vaikka opettaja ehdottaakin tehtäväaihioita, on oppilailla vapaus tanssia ja harjoitella tunnilla juuri siten kuin he haluavat. Tärkeintä tunnilla on oppia arvostamaan sekä oman, että muiden kehojen tuottamaa liikettä. Improtunnit ovatkin avoimia kenelle tahansa, taustasta riippumatta.

Lajin opettajat