Jumps & Turns

  • Iät: 13+, 16+
  • Toimipisteet: Espoo
  • Vaativuustaso: Avoin taso
  • Opettajat: Rosa Herpiö

Jumps & Turns -tunnilla harjoitellaan otsikon mukaisesti piruetteja ja hyppyjä pääpainon ollessa jazz- ja modernin tanssin tekniikoissa. Alkulämmittelyn osana tehdään koordinaation ja motoriikan kehittymisen tueksi lihaskunto- ja venyttelyharjoituksia. Tunti etenee perustekniikan treenaamisesta lattian poikki -liikkumisiin ja keskilattialla tehtäviin yhdistelmiin.

Lajin opettajat