Klassinen Jumps & Turns

  • Iät: 13–15 v, 16+
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Avoin taso
  • Opettajat: Fatima Witick

Klassinen Jumps & Turns -tunti koostuu alkulämmittelysarjasta sekä tangolla ja lattialla tehtävistä tekniikkaosioista. Tunnilla tehdään erilaisia piruetti- ja hyppysarjoja lattian poikki. Tunti on balettitekniikkatunti ja tunnille osallistumisen edellytyksenä on baletin perustekniikan hallinta. Tunnille mennessään oppilaan on tehtävä oma lämmittely. Tunti alkaa keskilattialla tehtävistä balettiteknikkasarjoista joissa painopiste on relevèissä ja kahden jalan perushypyissä. Tunti etenee klassisen baletin peruspiruetteihin ja muihin perushyppyihin, petit allegro ja grand allegro -hyppyihin. Tunti sopii erittäin hyvin jazztanssijoille.

Lajin opettajat