Lattiatekniikka ja akrobatia

  • Iät: 13–15 v, 16+, 30+
  • Toimipisteet: Espoo
  • Vaativuustaso: Avoin taso
  • Opettajat: Minna Karttunen

Tuntien pyrkimyksenä on tanssimisen lisäksi laajentaa mahdollisuuksia käyttää kokonaisvaltaisesti tanssivaa kehoa ergonomisesti ja luovasti, myös lattialla. Tunneilla tutustutaan lattiatasossa liikkumiseen erilaisten lattian poikki menevin liikesarjoin ja improvisaatiotehtävin.

Tanssimateriaali pohjautuu nykytanssiin sekä akrobatiaan ja koostuu vaikeusasteeltaan varioitavista harjoituksista. Harjoituksissa keskitytään esim. lattian pinnan tuen, kitkan, vauhdin ja painovoiman hyödyntämiseen.

Tervetuloa laskeutumaan, kaatumaan, heittäytymään, liukumaan, matelemaan, rullaamaan ja kiertymään.

Lajin opettajat