Lyrical Jazz

  • Iät: 13–15 v, 13+, 16+, 30+
  • Toimipisteet: Espoo, Helsinki
  • Vaativuustaso: Alkeet, Keskitaso
  • Opettajat: Jari Saarelainen, Noora Pohjanen, Sanna Siirilä-Mäkelä, Sanni Järveläinen

Lyrical jazz -tanssityyli ottaa vaikutteita baletista, nykytanssista ja jazztanssista. Tunneilla tehdään erilaisia tekniikkaharjoituksia, lattian poikki liikkumisia ja tanssisarjoja. Tunneilla opetellaan kehon monipuolista käyttöä myös eri tasoissa lattiatyöskentelyn ja hyppyjen kautta. Musiikkina käytetään pääsääntöisesti hitaita balladeja ja musiikin tulkitseminen, osana tanssia ja tarinankerrontaa, on vahva osa tunnin sisältöä. Tunnelatausta vaativat tanssisarjat parantavat tanssijan ilmaisu- ja heittäytymiskykyä.