Nykytanssi

  • Iät: 16+
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Keskitaso
  • Opettajat: Jari Saarelainen, Jessica Piasecki

Nykytanssilla tarkoitetaan yleensä näyttämö- eli taidetanssia. Se on yleensä hyvin ilmavaa ja vapaasti liikkuvaa, mutta toisaalta ilmaisun vaatiessa niiden tekemiseen tarvittava voima näytetään. Maan vetovoiman vaikutusta liikkeisiin harjoitellaan ja pyritään näyttämään. Nykytanssiharjoitus koostuu mm. tekniikka- ja lihaskuntoharjoitteista sekä lyhyistä tanssisarjoista. Nykytanssissa korostuu liikkeen kokonaisvaltaisuus, virtaavuus ja rentous, painovoiman ja tasojen käyttö (lattiataso – hypyt) sekä dynamiikan vaihtelut. Nykytanssiharjoitteluun kuuluu myös tärkeänä osana oman liikkeen tuottaminen ja improvisaatio.