Show Jazz Aikuiset

  • Iät: 30+
  • Toimipisteet: Espoo, Helsinki, Vantaa
  • Vaativuustaso: Alkeet, Alkeisjatko, Edistyneet, Keskitaso
  • Opettajat: Laura Heiskanen, Mindy Lindblom, Peter Pihlström, Sanna Siirilä-Mäkelä

Aikuisille suunnattu Show Jazz -tunti on monipuolinen tanssitunti, jossa tanssitaan niin jazzin, lattarien, modernin kuin musikaalimusiikin tahtiin. Tunnilla otetaan vaikutteita myös musiikkivideoista ja eri tanssityyleistä. Alkeistason tunnilla keskitytään tanssiin ja liikkumiseen, tekniikkaharjoitusten jäädessä vähemmälle huomiolle. Keskitason tunnilla edellytetään tanssin perusasioiden hallitsemista ja tunnilla tehdään tanssisarjojen lisäksi monipuolisia tekniikkaharjoituksia. Edistyneiden tunnit ovat teknisesti vaativia ja haasteellisia ammattilaistason tunteja. Tunneilla harjoitellaan runsaasti myös rytmiikkaa ja tanssitekniikkaa. Tunnin sisältöön vaikuttaa suuresti opettajan oma, persoonallinen tyyli.