Skene satutanssi

  • Iät: 03–04 v, 05–06 v
  • Toimipisteet: Espoo, Helsinki
  • Vaativuustaso: Alkeet
  • Opettajat: Elina Lähde

Skene satutanssi on aina yhden sadun ympärille rakentuva tunti. Matka, jonka varrella kuunnellaan, lauletaan, leikitään, tanssitaan, temppuillaan, irvistellään ja ihmetellään. Satu muuttuu aina noin kuukauden välein. Tunnilla kannustetaan pieniä seikkailijoita uskaltamaan ja heittäytymään sadun, tanssin ja musiikin ihmeelliseen maailmaan.

Lajin opettajat