Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Asiakaspalvelujärjestelmä

Rekisterinpitäjä
StepUp Oy (myöhemmin StepUp School)
Y-tunnus 0666613-7
Kaikukatu 4 A, 00530 Helsinki
puh. 09 7746 1730

Yhteyshenkilö
Lasse Muuronen
etunimi.sukunimi@stepup.fi
puh. 09 7746 1743

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö
Perustiedot kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika, yhteystiedot sekä alaikäiseltä huoltajan yhteystiedot. Asiakkuuteen liittyvät tiedot, rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö. Palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet sekä laskutukseen ja perintään liittyvä tiedot. Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Verkkokaupan osalta käsitellään lisäksi seuraavia tietoja: asiakasnumero ja salasana. Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröinnin yhteydessä asiakkaan itsensä antamat tiedot. Julkiset osoite- ja puhelinnumeropalvelut.

Tietojen luovutus
StepUp School ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus
Asiakaspalvelujärjestelmän tiedot tallennetaan salasanasuojattuun tietokantaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joille on myönnetty pääkäyttäjän myöntämä käyttäjätunnus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän päätoimipisteessä osoitteessa Kaikukatu 4 A, 00530 Helsinki.