Kevätkauden uutuus: Improvisaatio

Kevätkaudella 2019 toivottu Improvisaatio palaa ohjelmistoomme! Improvisaatiotunneilla tuotetaan lähtökohtaisesti omaa liikettä opettajan näyttämien sarjojen sijaan. Tunneilla tehdään leikkisiä harjoitteita yksin, pareittan ja ryhmässä sekä erilaisia musiikillisia ja tilallisia ratkaisuja hyödyntäen. Tehtäviä helpottaa opettajan antamat tarkentavat ohjeet. Tunnilla harjoitetaan myös koreografista silmää, jota oppilas voi hyödyntää myöhemmin omissa proggiksissaan.

Tunneille saa ja on toivottavaa osallistua minkä vain tanssilajin harjoittajat ja myös täysin ”ekakertalaiset”.
Tavoitteena on laskea kynnystä improiluun ja hakea omia persoonallisia näkemyksiä liikkeestä, mikä tukee samalla teknistä taitamista muilla tunneilla.

Jessica Piasecki opettaa Improvisaatiota maanantaisin Helsingissä:

Improvisaatio 16+ alkeet klo 19.30 – 20.30

Improvisaati0 16+ keskitaso klo 20.30-21.30