Svensk- och tvåspråkiga danstimmar

StepUp erbjuder svenskspråkiga och tvåspråkiga danstimmar för 5–9 åriga barn.

Timmarna hålls i StepUp School Esbo.

Lärarna: Emmi Kalpamaa och Aura Mikkonen

Tidtabell/Våren 2019:

Svenskspråkiga timmar / torsdagar
17.30 – 18.15 Street & Show barn 5–6 år, Emmi
18.15 – 19.00 Street & Show barn 7–9 år, Emmi

Tvåspråkiga timmar / lördagar
13.30 – 14.15 Street & Show barn 7–9 år, Aura

Anmälning ››
Om du inte har ännu registrerat dig till StepUp -kundregister, kan du göra det här ››
(Obs! Du måste vara registrerad före anmälningen)

Ruotsinkieliset tanssitunnit toimivat myös kielikylpynä suomenkielisille lapsille.