Tvåspråkiga danstimmar

StepUp erbjuder tvåspråkiga (finska och svenska) danstimmar för 5–12 åriga barn.

Läraren: Netta Rekomaa

Tidtabell/Hösten 2023:

Tvåspråkiga timmar / torsdagar / Esbo
16.00 – 16.55 Street nybörjare 10–12 år
17.00 – 17.40 Dancemix 7–9 år
17.45 – 18.25 Dancemix 5–6 år

Anmälning ››
Om du inte har ännu registrerat dig till StepUp -kundregister, kan du göra det här ››
(Obs! Du måste vara registrerad före anmälningen)