Svensk- och tvåspråkiga danstimmar

StepUp erbjuder svenskspråkiga och tvåspråkiga danstimmar för 5–12 åriga barn.

Lärarna: Emmi Kalpamaa och Netta Rekomaa

Tidtabell/Våren 2021:

Svenskspråkiga timmar / torsdagar / Esbo
16.30 – 17.15 Street & Show barn 5–6 år, Netta
17.30 – 18.15 Street & Show barn 7–9 år, Emmi

Tvåspråkiga timmar / torsdagar / Esbo
16.30 – 17.30 Street nyborjare 10–12 år, Emmi

Tvåspråkiga timmar / lördagar / Helsingfors
12.15 – 13.00 Street & Show barn 7–9 år, Netta

Anmälning ››
Om du inte har ännu registrerat dig till StepUp -kundregister, kan du göra det här ››
(Obs! Du måste vara registrerad före anmälningen)

Ruotsinkieliset tanssitunnit toimivat myös kielikylpynä suomenkielisille lapsille.