Dancemix special

  • Iät: 07–09 v, 10–12 v, 13–15 v, 16+
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Alkeet
  • Opettajat: Elina Lähde

Dancemix special on kehitysvammaisille lapsille ja nuorille suunnattu iloa ja osallisuuden tunnetta tuova tanssitunti, jossa tutustutaan omaan kehoon monipuolisesti tanssimalla. Tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus kokeilla erilaisia tanssityyleja, saada onnistumisen tunteita, kehittyä motorisesti ja vahvistua fyysisesti. Tanssitunnilla edetään hitaasti ja toistoja tehdään paljon. Ilmapiiri on kannustava, turvallinen ja hyväksyvä.

Tarjoamme tuntia kahdessa eri ikäryhmässä; ala-asteikäiset (7–12 v.) ja yläasteikäiset + sitä vanhemmat (13–20 v.). Tunti on suunniteltu pääosin omilla jaloilla liikkuville, mutta sille voivat osallistua myös tanssijat, jotka pystyvät liikkumaan pyörätuolilla ilman avustajaa.

Lajin opettajat