Skene Special

  • Iät: lapset, nuoret
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Alkeet
  • Opettajat: Elina Lähde

Skene Special on 7 – 12 -vuotiaille kehitysvammaisille lapsille ja nuorille suunnattu iloa ja osallisuuden tunnetta tuova tunti, jolla tanssitaan, lauletaan ja ilmaistaan itseään eri tavoin. Tunnin tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua ilmaisun eri keinoihin ja omaan kehoon, sekä saada onnistumisen tunteita. Ilmapiiri on kannustava, turvallinen ja hyväksyvä.

Tunti on suunniteltu pääosin omilla jaloilla liikkuville, mutta sille voivat osallistua myös lapset, jotka pystyvät liikkumaan pyörätuolilla ilman avustajaa.

Lue lisää lasten avoimista musiikkiteatteritunneista ››

Lue lisää nuorten kehitysvammaisten tanssitunneista ››

Tarkemmat aikataulutiedot mm. ikäryhmistä ja tasoista löytyvät täältä ›› (valitse ”Lajittele tunteja”, niin voit hakea eri tunteja toimipisteen, viikonpäivän, lajin, ikärajan, tason ja opettajan mukaan).

Lajin opettajat