Skene Special

  • Iät: 07–09 v, 10–12 v
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Alkeet
  • Opettajat: Elina Lähde

Skene Special on 7 – 12 -vuotiaille kehitysvammaisille lapsille ja nuorille suunnattu iloa ja osallisuuden tunnetta tuova tunti, jolla tanssitaan, lauletaan ja ilmaistaan itseään eri tavoin. Tunnin tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua ilmaisun eri keinoihin, saada onnistumisen tunteita ja mm. kehittyä motorisesti. Ilmapiiri on kannustava, turvallinen ja hyväksyvä.

Tunti on suunniteltu pääosin omilla jaloilla liikkuville, mutta sille voivat osallistua myös tanssijat, jotka pystyvät liikkumaan pyörätuolilla ilman avustajaa.

Lajin opettajat