Jazz/Contemporary

  • Iät: 16+
  • Toimipisteet: Helsinki
  • Vaativuustaso: Edistyneet
  • Opettajat: Mindy Lindblom

Mindyn Jazz/Contemporary 16+ edistyneiden tunnilla alkulämmittelyt ja tekniikka/lattian poikki -harjoitukset pohjautuvat vahvasti jazz-tekniikkaan. Tuntisarjat vaihtelevat Jazz, Broadway Jazz ja Contemporary Jazz tyylien välillä.

Tunnin tekniikkaharjoitukset ovat haastavia ja vaativat perustekniikan osaamista. Tunneilla panostetaan paljon myös ilmaisuun sekä tanssijan kykyyn heittäytyä ja löytää oma persoonallinen liikekieli ja ilmaisu Contemporary Jazz -sarjoissa.

Lajin opettajat