Dancemix / Dancemix barn

  • Iät: 05–06 v, 07–09 v
  • Toimipisteet: Espoo, Helsinki, Tapanila, Vantaa
  • Vaativuustaso: Alkeet
  • Opettajat: Anni Utter, Netta Rekomaa, Veera Vallivaara

Dancemix on monipuolinen tanssitunti, jolla oppilaat pääsevät kokeilemaan eri tanssilajeja.

Lasten Dancemix-tunnilla harjoitellaan sekä Show- että Street-tanssia. Tanssisarjojen lisäksi tunnilla harjoitellaan mm. rytmiikkaa, motoriikkaa, koordinatiota sekä ryhmätyötaitoja. Tunnin musiikki vaihtelee uusimmista pophiteistä klassisempaan materiaaliin. Opetus tapahtuu lasten ehdoilla ja tärkeintä on että kaikilla on hauskaa ja lapset pääsevät nauttimaan liikkumisen riemusta.

Auroran vetämillä aikuisten Dancemix 30+ tunneilla oppilaat pääsevät tanssimaan mm. Bollywoodia, Show’ta, Commercialia ja Latino Show’ta. Luvassa on siis hauskoja ja sopivan helppoja tanssisarjoja, jotka tempaavat mukaansa hyvän musiikin tahdittamina.

***

Dancemix barn är väldigt mångsidig och eleverna får en chans att dansa både show- och streetdans. Under dessa lektioner utvecklas dansarnas rytmkänsla, motorik, rörelseförmåga och koordination. Musiken kan variera beroende på dansstil, från de nyaste popsångerna till gamla klassiker, såväl lugna som fartfyllda.

Pedagogiken bygger på såväl ledd koreografi som improvisation. På detta sätt får eleverna på ett lättsamt sätt bekanta sig med sin kropp, rörelse till musik och utveckla deras kreativitet. Undervisningen sker enligt barnens förmåga och det viktigaste är att alla har roligt och att motionsglädjen stimuleras.