Contemporary Jazz

  • Iät: 13–15 v, 16+, 30+
  • Toimipisteet: Espoo, Helsinki
  • Vaativuustaso: Edistyneet, Keskitaso
  • Opettajat: Aura Mikkonen, Jari Saarelainen, Jessica Piasecki, Laura Heiskanen, Mindy Lindblom, Minna Karttunen, Netta Rekomaa, Rosa Herpiö, Sarppa Seppänen

Contemporary jazz -tunneilla yhdistellään elementtejä nykytanssista ja jazztanssista. Tunneilla tehdään erilaisia tekniikkaharjoituksia, lattian poikki liikkumisia ja tanssisarjoja. Tunneilla opetellaan kehon monipuolista käyttöä myös eri tasoissa mm. lattiatyöskentelyn kautta. Tunnin tyyli on vahvasti sidoksissa opettajan omaan liikekieleen ja persoonaan.